Dokumentacja przydomowych oczyszczalni ścieków

Dokumentacja

Dokumentacja

Pobierz Folder Reklamowy

  1. Aglomeracje o RLM do 9.999 – w przypadku takich aglomeracji, dopuszcza się montaż tzw. oczyszczalni drenażowych. Są to zbiorniki przepływowe bez elementu napowietrzania. Więcej informacji o tego typu zbiornikach mogą Państwo znaleźć pod linkiem: http://oczyszczalnia.net/szamba-ekologiczne/.
  2. Aglomeracje o RLM od 10.000 do 99.999 – w aglomeracjach tej wielkości, dla spełnienia wymogów zawartych we wspomnianym rozporządzeniu, najodpowiedniejszy jest montaż oczyszczalni biologicznych (EKO-BIO). Oczyszczalnie ścieków stosowane w tych aglomeracjach muszą spełniać normę unijną EN 12566-3:2005 + A2:2013.
  3. Aglomeracje o RLM 100.000 i powyżej – dla tej wielkości aglomeracji, obowiązujące przepisy są znacznie bardziej restrykcyjne, zwłaszcza te dotyczące stężenia fosforanów w ściekach oczyszczonych. Obecnie nie ma możliwości spełnienia obowiązujących wymogów przy zastosowaniu wyłącznie biologicznego oczyszczania ścieków. W celu uzyskania wymaganych stężeń, w procesie oczyszczania ścieków konieczne jest zastosowanie związku chemicznego. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, nasza firma wprowadziła na rynek oczyszczalnię biologiczno-chemiczną (EKOBIOCh) w tak niskiej cenie. Oczyszczalnie ścieków stosowane w tej wielkości aglomeracjach muszą spełniać normę unijną EN 12566-7:2013.

Ostateczną, wiążącą decyzję dotyczącą rodzaju zastosowanej przydomowej oczyszczalni ścieków zawsze podejmuje urząd gminy bądź starostwo powiatowe. Konieczne jest otrzymanie od tych jednostek pozwolenia na zastosowanie wybranego rodzaju rozwiązania.

Dla tych z Państwa, którzy podjęli decyzję o skorzystaniu z naszej oferty oraz zakupie naszych zbiorników, poniżej udostępniamy do pobrania dokumentację, z którą należy udać się do właściwej jednostki. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, czas oczekiwania na decyzję wynosi 30 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu, jeżeli urząd gminy bądź starostwo powiatowe nie wyda oficjalnego stanowiska w Państwa sprawie, automatycznie otrzymują Państwo pozwolenie na zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków EKOBIO lub EKO-BIOCh.

Dokumentacja dla oczyszczalni EKO-BIO

 

Dokumentacja dla oczyszczalni EKO-BIO

Dokumentacja dla oczyszczalni EKO-BIOCh

Dokumentacja dla oczyszczalni EKO-BIOCh

Opinia Pana dr Jerzego Przybińskiego dotycząca zmian przepisów.
Opinia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (proszę o zwrócenie uwagi na Załącznik nr 1 ustawy).
Rozporządzenie Ministra Środowiska