Przydomowe oczyszczalnie chemiczne (EKO-BIOCh)

 

Przydomowe oczyszczalnie chemiczne (EKO-BIOCh)

Przydomowe oczyszczalnie chemiczne (EKO-BIOCh)

Najnowszy produkt proponowany przez firmę EKO-BIO sp. z o.o. sp. k.. Tak samo jak oczyszczalnia biologiczna: starannie przemyślana, zaprojektowana i wykonana bez kompromisów. Rozwiązanie to w porównaniu do swojego poprzednika poszerzone zostało o urządzenie skraplające środek chemiczny PIX 112. Zmianę taką wymusiły na nas przepisy Ministra Środowiska (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Dzięki zastosowaniu takiej technologii obniżamy do praktycznie minimum zawartość fosforanów w osadzie oczyszczonym. Według wyżej wymienionego rozporządzenia istnieje konieczność montaży tego typu oczyszczalni w aglomeracjach powyżej 100.000 osób.

Oczyszczalnia typu EKO-BIOCh to konstrukcja gdzie w jednym zbiorniku zachodzą procesy beztlenowego (denitryfikacja), tlenowego (nitryfikacja) i chemicznego oczyszczania ścieków. Oddzielany jest osad i separowane są tłuszcze.

Przy używaniu oczyszczalni EKO-BIOCh musimy pamiętać o zaledwie 3 elementach. Raz na dwa tygodnie należy dozować proszek (bakterie) bezpośrednio do muszli w budynku, wybierać z oczyszczalni raz na 9 miesięcy oraz uzupełniać PIX-112 wg. instrukcji. Koszty tego przedsięwzięcia są znacznie niższe od użytkowania kanalizacji oraz ekstremalnie niższe od używania szamba bezodpływowego.

Oczyszczalnie Eko-Bio

Oczyszczalnie EKO-BIOCh polecamy, gdy inwestycja jest w aglomeracji powyżej 100.000 RLM.

Oczyszczalnie Eko-Bio