Mimo wysokich kosztów inwestycji, założenie oczyszczalni biologicznej jest najbardziej opłacalnym sposobem odprowadzania ścieków z domu jednorodzinnego. Wiążą się z tym: niskie koszty eksploatacji, możliwość ponownego wykorzystania wody odzyskanej w procesie oczyszczania ścieków, a także wysoka skuteczność oczyszczania. W naszym artykule wyjaśniamy, na czym polega opłacalność ekonomiczna, wynikająca z założenia oczyszczalni biologicznej.

 Oczyszczalnia biologiczna najlepszym sposobem na odprowadzanie ścieków

Woda, która wykorzystywana jest podczas zwykłych, codziennych czynności, takich jak: mycie rąk i naczyń czy spuszczanie wody w toalecie, znika w odpływie. Co się z nią dalej dzieje? Czy jest to tak ważna kwestia, aby się nią przejmować? Oczywiście, zwłaszcza jeżeli chcemy lepiej zarządzać domowymi finansami i zadbać o środowisko. Sposobów odprowadzania ścieków z domu jednorodzinnego jest kilka: można je odprowadzić do miejskiej kanalizacji ściekowej lub szamba, czyli bezodpływowego zbiornika na ścieki, skąd wywożone są do najbliższej miejskiej oczyszczalni ścieków. Można również oczyszczać je na terenie własnej nieruchomości, dzięki montażowi oczyszczalni drenażowej lub biologicznej, która jest tematem niniejszego artykułu.

Ekonomiczność i ekologiczność

Największą zaletą instalacji oczyszczalni biologicznejniskie koszty długotrwałej eksploatacji. W przypadku założenia szamba do inwestycji dochodzą koszty związane z zamówieniem wozu asenizacyjnego, które są kilkukrotnie wyższe w porównaniu z eksploatacją oczyszczalni biologicznej, która obejmuje m.in. zakup odpowiednich preparatów czy okazjonalne wywożenie odpadów. Na początku wydatek na oczyszczalnię będzie wyższy, ale już po kilku latach koszty zaczną się zwracać. Warto także wspomnieć, że takie rozwiązanie jest proekologiczne, co oznacza możliwość dofinansowania przez województwo.

Tutaj dochodzimy do drugiej bardzo ważnej zalety. Oczyszczalnia biologiczna zapobiega uwalnianiu ścieków do środowiska i pozwala wykorzystać wodę pochodzącą z odpływów innych niż toaleta, do różnego rodzaju celów gospodarskich, do których należą: chłodzenie maszyn, nawadnianie ogrodu lub czyszczenie. Jej konstrukcja nie pozwala także na przepuszczanie zanieczyszczeń do gleby, co jest często widoczne w przypadku zbiorników akumulacyjnych.

Oczyszczalnia prosta w obsłudze

Założenie oczyszczalni biologicznej jest opłacalne również ze względu na ograniczony nakład pracy związany z jej eksploatacją. Nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych zabiegów. Charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, nie wydziela przykrych zapachów, a także nie potrzebuje cyklicznego zamawiania szambowozu.

Podsumowując, oczyszczalnie biologiczne są produktami o szerokiej gamie zastosowań i rozwiązań technologicznych. Ich montaż jest doskonałym wyborem, który łączy troskę o środowisko naturalne ze sprawnym funkcjonowaniem oczyszczania ścieków w domu. Wiedzą o tym także specjaliści pracujący w firmie EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi, którzy służą wsparciem przy wyborze odpowiedniej oczyszczalni i z chęcią dostosują ofertę EKO-BIO do indywidualnych potrzeb klientów.